سئوال:
بخشنامه معافیت یک در هزار سهم اتاق در سال 96 رو میخواستم
پاسخ:
با سلام و احترام؛
معافیت از چه؟ لطفاً توضیح دهید