سئوال:
با سلام وتشکر از مساعدت جنابعالی بتدای سال 96نسبت به اخذ کارت بازرگانی شخص حقیقی و تشکیل پرونده مالیاتی عملکرد وارزش افزوده اقدام نمودم در رسیدگی مالیات ارزش افزوده ممیز مالیاتی نسبت به حوالجات ارزی سنوات قبل از اخذ کارت بازرگانی نیز اعلام اخذ 9درصد مالیات وجرایم اونو متذکر شده آیا ارتباطی پیدا میکند و میتوانم دفاعیه ای داشته باشم با توجه به اینکه حواله ها شخصی بود ه
پاسخ:
با سلام و احترام؛
لطفا با شماره 88714472 تماس بگیرید و قرار مشاوره مالیاتی در محل این اتاق درخواست نمایید.