سئوال:
با سلام. در بازگشت به مشاوره شماره 37714، اینجانب اعتراض به ماده 216 دادم و قرار شد در جلسه کمیسون مطرح گردد. اما کارمند مربوط به کمیسون مطرح کرد که احتمالا کمیسون تایید نخواهد کرد زیرا بر اساس بخشنامه جدید ابلاغیه می تواند به یکی از اقوام مدیران شرکت ابلاغ گردد. من مطرح کردم که برادرم در شرکت سمتی ندارد و کارمند هم نیست و از طرف شرکت معرفی نشده است و می گویند که چون با شما که از مدیران هستید ارتباط (برادر) دارند بر اساس بخشنامه جدید می توانند ابلاغیه را دریافت کنند. سوالم این هست که آیا چنین بخش نامه ای هست و می تواند این ابلاغ قانونی باشد؟
پاسخ:
با سلام و احترام؛
با عنایت به اینکه مطابق ماده 206 قانون مالیات های مستقیم، اوراق مالیاتی باید به "مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضاء دارند" ابلاغ شود، ضمناً طبق تبصره ماده 206 قانون مالیات های مستقیم ، مقررات ماده 203 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن در مورد شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است، با توجه به توضیحات مندرج در مشاوره 37714، در وجود چنین بخشنامه ای که در پرسش خود مطرح فرموده اید، تردید جدی وجود دارد. لذا در صورت امکان ، از مدعی وجود بخشنامه مزبور تصویر بخشنامه را درخواست کرده و با همراه داشتن محتویات پرونده پس از تماس با شماره اعلام شده در مشاوره قبلی جهت مشاوره حضوری تعیین وقت و سپس مراجعه فرمایید.