سئوال:
با سلام و احترام سوال بنده در خصوص 4 درصد مالیات علی الحساب واردات هست، در سامانه گمرک و در زمان اظهار کالا بخش برای بررسی وضعیت مالیاتی هست که پس از وارد شدن به سامانه "رسام" اقدام به استعلام وضعیت خوش حسابی مودی می نماید و شرکت ما را در حالی که بدهی مالیاتی ندارد واجد شرایط خوش حسابی نمی داند در حالی که شرکت ما در سال 94 تاسیس شده است و برگه مالیات قطعی سال 94 و 95 را اخذ کرده و تسویه نموده و اظهارنامه سال 96 را نیز در موعد مقرر تحویل داده و مبلغ اظهاری را نیز واریز کرده است، همچنین بدهی ارزش افزوده نیز ندارد، برای بررسی دلایل عدم خوش حسابی به کجا باید مراجعه نمود ؟
پاسخ:
با سلام و احترام؛
در صورتی که با توجه به مفاد بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۳۰ مورخ دوازدهم اسفندماه 1396 مشمول شرایط خوش حسابی هستید با اداره امور مالیاتی مربوطه مکاتبه و تقاضای اعمال مزایای خوش حسابی را به آن اداره منعکس کنید .
لطفا پاسخ مکاتبه را به ما نیز منعکس نمایید