سئوال:
با سلام برای تشکیل پرونده مالیاتی جهت اخذ کارت بازرگانی اقدام کردم ولی از طرف اداره مالیات گفته شد که حتما باید جواز کسب داشته باشم تا پرونده در اداره مالیات تشکیل شود با توجه به اینکه بنده فاقد جواز کسب هستم چه مدرک دیگری میتواند به عنوان جایگزین جواز کسب به اداره مالیات ارایه شود؟ با توجه به اینکه جواز کسب برای فعالیت درون کشور و کارت بازرگانی برای صادرات به خارج کشور میباشد لزوم ارایه چنین مدرکی چیست؟
پاسخ:
با سلام و احترام؛
در صورتی که جواز کسب داشته باشید، ملزم به ارائه آن هستید، اما تشکیل پرونده مالیاتی به واسطه نداشتن جواز کسب متوقف نخواهد شد. لذا می توانید بدون داشتن جواز کسب هم نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایید.