سئوال:
سلام. بنده تصمیم به صادرات زعفران دارم. مالیات بر درآمد سالیانه به من تعلق میگیرد ؟ به چه میزان.متشکرم
پاسخ:
با سلام و احترام؛
مطابق ماده 141 قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد صادرات کالاهای غیرنفتی به نرخ صفر محاسبه خواهد شد. فراموش نکنید که باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مواعد مقرر در قانون تسلیم نمایید.