سئوال:
باسلام برای استفاده از قانون ماده 57 ق م م ایا شرایط سنی وجود دارد یعنی اگر شخصی 45 سال داشته باشد مشمول استفاده از این ماده قانونی میشود یا نمیشود . از راهنمایی شما متشکرم
پاسخ:
با سلام و احترام؛
براساس ماده 57 قانون مالیات های مستقیم، در صورتیکه مودی درآمد دیگر به جز درآمد مستقلات نداشته باشد پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 بقیه درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 131 می باشد. در مورد فرزندان صغیر که تحت تکفل پدر باشند و سود سپرده های بانکی و حقوق بازنشستگی شامل درآمد نخواهد بود. همانگونه که ملاحظه می فرمائید، محدودیت سنی در حکم این قانون تصریح نگردیده و فاقد مبانی قانونی است.