سئوال:
بنده در حال خرید چندین لایسنس نرم افزار از شرکت خارجی هستم در صورتیکه کالای مد نظر من، از طریق گمرک و مبادی رسمی وارد گردید چه مدارکی را می بایست به اداره مالیات تحویل دهم
پاسخ:
با سلام و احترام؛
لایسنس نرم افزار "کالا" نیست که از طریق گمرک وارد کشور شود.
2. توصیه می شود قرارداد و Invoice مربوط به خرید license را مهمور به مهر اتاق بازرگانی مبداء و سفارت جمهوری اسلامی ایران برسانید تا اعتبار و اصالت آن تقویت شود.