سئوال:
باسلام در خصوص ارزش افزوده سئوال داشتم 1- ما کارخانه در حال تاسیس داریم وبرای ساخت و غیرو ... ارزش افزوده پرداخت میکنیم ولی در آینده کالای تولیدی ما ارزش افزوده نخواهد داشت که از مصرف کننده بگیریم 2- کارخانه در شهرک صنعتی واقع شده و معاف ده ساله از پرداخت مالیات می شو دحالا با این اوصاف تکلیف پرداخت ارزش افزوده شرکت چه می شود. باتشکر رمضانی
پاسخ:
با سلام و احترام؛
مطابق تبصره 3 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده: "در صورتي كه مؤديان به عرضه توأم كالاها يا خدمات مشمول ماليات و معاف از ماليـات اشـتغال
داشته باشند، صرفاً مالياتهاي پرداخت شده مربوط به كالاها يا خدمات مشمول ماليات در حساب مالياتي مؤدي منظور خواهد شد."
لذا مالیات بر ارزش افزوده پرداختی شما به حساب قیمت تمام شده دارایی ثابت و یا کالا ی تولیدی شما منظور خواهد شد.