سئوال:
با سلام. با توجه به اختلاف ریالی میان واریزی ریالی صادراتی بابت فاکتور فروش و قیمت مبنای صادراتی کالا در گمرک، نحوه برخورد اداره مالیات با این اختلاف چگونه است؟ آیا بر مبنای قیمت دلاری گمرک که در پروانه سبز قرار دارد رسیدگی می کنند؟
پاسخ:
با سلام و احترام؛
توصیه می شود حسابداری شما بر مبنای واقعیت و مستندات آن به ثبت حسابداری بپردازد. با رعایت این امر و در صورتیکه قیمت محصول صادراتی شما از ارزش گمرکی صادرات کمتر نباشد، با مشکلی مواجه نخواهید بود.