سئوال:
ادرس شرکت ما تهران است و اداره دارایی ما هم شیراز ایا اگر کارت بازرگانی ما به تهران انتقال پیدا کند باید امور مالیاتی ما هم به تهران انتقال یابد ؟
پاسخ:
با سلام و احترام؛
پاسخ: بله