سئوال:
سلام بعضی مواقع تمام خریداران محصول وارداتی ما از دریافت فاکتور رسمی امتناع میکنند (چون به صورت صنفی مالیات پرداخت میکنند) . از اجایی که امکان خرده فروشی این محصول ها برای ما وجود ندارد، چه راهکاری داریم که هم محصول خودمون رو بتونیم بفروشیم و هم با دارایی به مشکل نخوریم؟ با تشکر
پاسخ:
با سلام و احترام؛
فروشنده مکلف است صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب درج و فهرست معاملات خود را در اجرای ماده 169 قانون مالیات های مستقیم به سازمان امور مالیاتی ارسال نماید، و براساس صورتحساب صادره مالیات و ارزش افزوده را از خریدار دریافت و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. لذا با عنایت به شرایط مذکور راهکار قانونی خاصی به عنوان راه حل قابل توصیه وجود ندارد.