سئوال:
ضمن عرض سلام, تقاضای مشاوره در مورد مالیات ارزش افزوده سال 1393 دارم, توضیح اینکه بازرگان حقیقی هستم و دفاتر حسابداری قبول شده است. مطابق اظهارنامه و دفاتر و اسناد و مدارک اینجانب از ماخذ فروش کالا مبلغ 370,000,000 ریال بابت مالیات و مبلغ 188,000,000 ریال بابت عوارض بابت ارزش افزوده بدهکار بودم که برگ سبزهای کالای وارداتی مبلغ 312,000,000 ریال بابت مالیات و مبلغ 158,000,000 ریال بابت عوارض در برگ سبزها میبایست از بدهی ام کسرگردد, همچنین مابقی جمعها 88,000,000 ریال طی فیش های بانکی در زمان مقرر پرداخت گرده است. اکنون اداره مالیت ارزش افزوده پس از رسیدگی پرونده مالیاتی ارزش افزوده اینجانب را بابت ماخذ فروش کالای وارد شده و براساس رسیدگی دفاتر, اسناد و مدارک به مبلغ 370,000,000 ریال بابت مالیات و مبلغ 188,000,000 ریال بابت عوارض بدهکار اعلام کرده است که قطعی شده است و به واحد اجرائیات اداره مالیات فرستاده شده است. البته با جرائم مبلغ بیشتری می باشد. کارشناس مربوط میگوید چون مالیات ارزش افزوده را در قیمت تمام شده حساب کرده اید, میبایست مجداد مالیات ارزش افزوده پرداخت کنید!!! که جای تعجب و تاسف بسیار دارد. لطفا راهنمایی بفرمائید برای جلوگیری از تضییع حقوقم چگونه و به کجا مراجعه نمایم؟
پاسخ:
با سلام و احترام؛
از توضیحات شما در پرسش خود دقیقاً مشخص نگردیده است که آیا مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در قیمت تمام شده محسوب کرده اید یا خیر، چرا که صرفاً از کارشناس مربوطه نقل قول کرده اید.
اما در صورتی که نقل قول یاد شده صحیح باشد، احتساب مالیات بر ارزش افزوده پرداختی شما در قیمت تمام شده صرفاً در صورتی صحیح بوده است که مشمول مقررات تبصره 5 ماده 17 قانون مالیات های مستقیم باشد:
تبصره 5 ماده 17:
" آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شود."
بدین ترتیب اگر کالا و خدمات تامین شده توسط شما مشمول تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشد:
تبصره 2 ماده 17:
"در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند ویا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد."
در این صورت مجاز به احتساب مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در قیمت تمام شده نبوده اید.
با توجه به این که مورد شما و مرحله مالیاتی شما برای ما در حال حاضر مبهم می باشد، مستدعی است جهت تعیین وقت مشاوره حضوری با شماره تلفن 02188714472 تماس حاصل فرمایند.