سئوال:
با سلام، بنده دارنده کارت بازرگانی حقوقی هستم، در خصوص مالیات برای ثبت سفارش با کارت بازرگانی و واردات کالا تا گمرکات رسمی کشور به صورتی که صاحب کالا طبق قرارداد رسمی و محضری شرکت دیگیری باشد و کالا توسط صاحب کالا و نه دارنده کارت بازرگانی در گمرکات اظهار شود و ترخیص شود، مالیاتی که دارنده کارت بایستی پرداخت کند به چه صورت تسویه میشود؟
پاسخ:
با سلام و احترام؛
به طور کلی مالیات واردات به گمرک به صورت علی الحساب اخذ می گردد و پس از رسیدگی به عملکرد مالیاتی مودی از میزان مالیات قطعی شده عملکرد قابل کسر خواهد بود. البته دقت قرمائید که مالیات علی الحساب پرداخت شده در اظهارنامه تسلیمی حتماً ذکر شود.