سئوال:
برگشت مبلغ ارزش افزوده صادرات توسط اداره دارایی چه معنی داره ؟ ما از طرف خارجی ارزش افزوده دریافت نمی کنیم , منظور ارزش افزوده خرید مواد اولیس برای تولید ؟ لطفا توضیح کامل بدین سپاسگذارم
پاسخ:
با سلام و احترام؛
منظور پرداخت هایی است که به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط صادرکننده برای خرید کالا و یا مواد اولیه و به طور کلی "نهادهای کالای صادراتی" در ایران و قبل از فرایند صدور کالا پرداخت گردیده است. در این رابطه به ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 عنایت فرمائید:

ماده 13:
صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد.
تبصره:
مالیات های پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود. ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.