سئوال:
نحوه تکمیل فعالیت ها در سامانه مالیاتی برای داندگان کارت بازرگانی حقیقی به چه صورت است؟
پاسخ:
با سلام و احترام؛
با عرض پوزش ، در این جا صرفاً به پرسش های مربوط به قوانین و مقررات پاسخ می دهیم. در رابطه با سامانه های سازمان امور مالیاتی لطفاً با اداره امور مالیاتی مربوطه مشورت نمایید.