سئوال:
سلام اینجانب برای کارت بازرگانی اقدام کرده ام و مراحل را بطور کامل طی نموده ام لکن هنوز کارت اینجانب صادر نگردیده و مراحل اداری در حال انجام هستند. با اینحال از سازمان امور مالیاتی برای تسلیم اظهار نامه پیامک دریافت نموده ام. با توجه به مراتب فوق لطفا راهنمایی بفرمایید چه باید کرد ؟
پاسخ:
با سلام و احترام؛
اینکه شما مودی مالیاتی هستید یا خیر، صرفاً منحصر به داشتن یا نداشتن کارت بازرگانی نیست، بلکه ممکن است بابت فعالیت تجاری شما پیامک ارسال شده باشد.