سئوال:
سلام لطفا بفرمایید آیا فروش محصولات وارداتی کشاورزی مانند کنجاله سویا از مالیات ردرامد و مالیات ارزش افزوده معاف است منظور این است محصولات وارداتی کشاورزی مشمول ماده ۸۱ قانون مالیات مستقیم و ماده۱۲ ارزش افزوده می شود
پاسخ:
با سلام و احترام؛
1. محصول وارداتی کشاورزی از معافیت ماده 81 قانون مالیات های مستقیم برخوردار نیست.
2. محصول وارداتی کشاورزی از معافیت بند 1 ماده 12 برخوردار می باشد.