سئوال:
با سلام اینجانب صادر کننده می باشم و حجم بالای نقدینگی دارم. اما ترخیص کارهای ما از کارت خودشان جهت ترخیص استفاده می کنند. لذا احتمالا اداره دارایی جهت مبارزه با پولشویی از بنده توضیحات میخواهند و ممکن است حساب های اینجانب را نیز مسدود نمایند. آیا داشتن قرارداد با شرکت ترخیص کار که نشان می دهد اینجانب صادرکننده هستم جهت ارائه توضیحات به اداره دارایی کافی می باشد؟ اگر توضیحات مرتبطی دارید سپاس گذار می شوم ارائه دهید
پاسخ:
با سلام و احترام؛
روش درست که ما توصیه می کنیم این است که با دارندگان کارت بازرگانی به طور شفاف قرارداد منعقد نموده و کارمزد آن ها را در قرارداد معین فرمائید. در غیر این صورت احتمال بروز انواع تبعات برای شما و دارنده کارت بازرگانی وجود دارد.