سئوال:
با سلام و تهیات، لطفا در مورد تفاوت مالیات ماخوذه عملیات تجاری در رشته های مختلف دسته بندی کالاهای تجاری با مالیات در چهارچوب قرارداد حق العمل کاری توضیح مختصر بفرمایید. مالیات بر درآمد کدام روش با ضریب کمتری قابل پیش بینی خواهد بود.
پاسخ:
با سلام و احترام؛
در صورتی که پرسش شما معطوف به ضرائب مالیاتی مربوط به رسیدگی از طریق علی الراس باشد. اولاً ضرائب مالیاتی مربوط به سال 1397 هنوز اعلام نگردیده است. ثانیاً به دفترچه ضرائب سال 1396 می توانید از طریق لینک زیر دسترسی پیدا کرده ، عمل مقایسه ای را بر مبنای فعالیت های مدنظر خود مستقیماً انجام دهید.
http://intamedia.ir/Pages/Action/Lists/coefficient.determination.income.tax