سئوال:
با سلام نادری نزاد هستم کارت حققیقی دارم از تاریخ دریافت کارت که ۲۴ ابان ۹۷ گرفته ام تا النن که ۲۳ تیر ۹۸ میباشد هیچگونه معاملات تجاری داخلی یا خارجی انجام ندادهام به عبارتی فعالییت اقتصادی نداشته ام اصهار نامه مالیاتی را در خردادماه تکمیل وبرای اداره مالیات ارسال نمودهام اتاقی که محل کار است اجاره میباشد ایا مالیات شامل من میشود یا خیر
پاسخ:
با سلام و احترام؛
بله