سئوال:
با سلام من به عنوان مدیرت شرکت نیاز شدید به گذراندن دوره جامع مالی و حسابداری دارم لطفا بفرمایید چه کلاس و دوره هایی رو باید شرکت کنم.
پاسخ:
با سلام و احترام؛
شما می توانید، با مطالعه کتاب "مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی" نوشته پرویز بختیاری ، انتشارات مدیریت صنعتی، اطلاعات ارزنده ای کسب کنید. البته کتابهایی نظیر کتاب یاد شده با مولفان دیگر نیز ممکن است در بازار نشر یافت شود که قطعاً مفید فایده خواهد بود.
اتاق تهران جهت احتراز از تبلیغ برای موسسات آموزشی از معرفی دوره خاص معذور است.