سئوال:
با سلام ایا کارت عضویت بازرکانی شامل مالیات میشود یاخیر؟
پاسخ:
با سلام و احترام؛
در قانون هیچ مجوز و یا عضویتی، چه کارت بازرگانی باشد و چه کارت عضویت ، بدون آنکه فعالیت انتفاعی برای شخص احصاء شود مشمول مالیات نمی باشد. در مقابل حتی اگر یک شخصیت حقوقی و حقیقی هیچ کارت بازرگانی، عضویت و یا مجوز و گواهی دیگری نداشته باشد و به فعالیت انتفاعی بپردازد مکلف به انجام تکالیف مالیاتی و مشمول این قوانین خواهد بود.