سئوال:
باسلام شركت ما با يك شركت ايراني قرارداد خريد تجهيزاتي منعقد نموده است. ترم اين قرارداد CFR مي باشد. و قرار است قبل از ترخيص كالا به ما تحويل داده شود (صلح شود). باتوجه به اينكه ماليات بر ارزش افزوده هنگام ترخيص دريافت مي گردد، آيا آن شركت تامين كننده بايد از ما ارزش افزوده طلب كند؟ و اينكه آيا بايد صورتحساب بابت اين فروش صادر كند يا مدرك صلح بابت ثبت هاي حسابداري كافي است؟ درصورت صدرو صورتحساب بايد به چه فرمتي بايد؟ با ارزش افزوده يا بدون ارزش افزوده؟ باتشكر
پاسخ:
با سلام و احترام
1. با توجه به تصریح ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر شمول قانون در موارد عرضه کالا "در ایران" و همچنین این واقعیت که اولین مرجع دریافت مالیات بر ارزش افزوده ، گمرک ایران می باشد، به نظر این مشاور محملی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده برای کالایی که قبل از ترخیص از طریق صلح واگذار می شود وجود ندارد.
2. توصیه می شود صورتحساب هم صادر شود.
3. فرمت صورتحساب می تواند، فرمت صورتحساب عادی شرکت فروشنده باشد، اما در قسمت مالیات بر ارزش افزوده عدد صفر قید شود.