سئوال:
بنده حسابدار یک شرکت پخش داروهای دامی می باشم.با توجه به معافیت مالیات بر ارزش افزوده واردات داروهای دامی (بند9ماده12قانون مالیات بر ارزش افزوده)در زمان واردات داروهای دامی گمرگ اقدام به دریافت9%مالیات بر ارزش افزوده می نماید گرچه طبق طبق تبصره2ماده17همین قانون ،مالیات پرداخت شده در شرکتهای معاف از مالیات قابل استرداد نمی باشد اماهدف قانونگذار از معافیت داروهای دامی وانسانی کاهش قیمت تمام شده جهت حمایت از مصرف کننده می باشد.خواهشمند است با توجه به قوانین مذکور ارائه طریق فرموده که آیا شرکت پخش دارو می تواند نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده پرداختی به گمرگ اعتراض ودرخواست استرداد وجه پرداختی را نماید.
پاسخ:
با سلام و احترام؛
لطفاً جهت تعیین وقت مشاوره حضوری/ تلفنی با شماره تماس 88714472 تماس حاصل فرمائید.