سئوال:
با سلام و خسته نباشین اینجانب به صورت اینترنتی اقدام به ثبت نام کارت بازرگانی به صورت حقیقی انجام داده ام وهمه مدارک را ضمیمه کرده ام مغازه رهن و اجاره کردم و دارای پرونده مالیاتی با گروه ۳ در ادراه مالیات هستم و دارای کد اقتصادی می باشم که کد اقتصادی را سامانه قبول نمی کند،با صحبت با کارشناس اداره مالیات ایشان فرمودند که از قسمت اتاق بازرگان باید بپرسید که کد پستی منزل را صرفا برای دریافت کد اقتصادی جدید می شود اقدام کرد یا خیر شغل بنده گیاهان دارویی می باشد آیا می توانم برای دریافت کد اقتصادی جدید آدرس منزل خود و کد پستی منزل خودم را بدهم
پاسخ:
با سلام و احترام؛
کارشناس اداره امور مالیاتی اشتباه کرده است، مرجع صدور کد اقتصادی ، وزارت دارایی است و نه اتاق بازرگانی، به منظور حل مشکل خود به کارشناسان وزارت دارایی بخش صدور کد اقتصادی مراجعه فرمائید.