سئوال:
با سلام شرکتی بازرگانی با کارت بازرگانی خود وارداتی را انجام داد که در اصل سفارش ما بوده است. جنس وارداتی پارچه است برای مبل. این شرکت بازرگانی برای ارائه بار به ما بعد ترخیص می خواهد فاکتر رسمی فروش با ارزش افزوده صادر کند. آیا نیازی به اینکار است؟ ما جداگانه در حین ترخیص هزینه های این شرکت بازرگانی را داده ایم.
پاسخ:
با سلام و احترام؛
توصیه می گردد با دارنده کارت بازرگانی قرارداد حق العمل کاری منعقد فرمایید در این صورت:
1. صرفاً صورتحساب خدمات مزبور توسط دارنده کارت بازرگانی برای شما صادر می گردد.
2. مالیات بر ارزش افزوده فقط به کارمزد خدمات مزبور تعلق می گیرد.
3. مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در گمرک جزء اعتبار مالیاتی صاحب کالا قلمداد می گردد.
در خاتمه توصیه می شود، قرارداد حق العمل کاری مورد بحث با رعایت موازین عقد قرارداد قانونی صورت گیرد.
در این رابطه می توانید برای مشاوره حضور یبا شماره تلفن 88714472 امور مالیاتی اتاق بازرگانی تهران، جهت تعیین وقت تماس حاصل کنید.