مشاوره حوزه امور محیط زیستی فعالان اقتصادی

محل درج سئوال:

* نام و نام خانوادگی: مشاوره: کشور:
* عضویت در اتاق بازرگانی:  
* شماره کارت بازرگانی / کد ملی:  
* پست الکترونيک (Email):  
* شماره تلفن همراه:  
* موضوع مشاوره:
(متن سئوال خود را به فارسي مرقوم فرمائيد)  

جستجو:           کد مشاوره:  
سئوالات مطرح شده توسط کاربران:
کد مشاوره موضوع مورد مشاوره فايل الصاقي تاريخ
42361 با سلام و ادب،چه کمکهايي دولت در ارتباط با اقدامات محيط زيستي فعالان اقتصادي مي کند؟  
 
1399/04/24
42360 با سلام و احترام، آيا مقدور است بنوعي براي حل مشکلات محيط زيستي فعالان اقتصادي جلسات هماهنگي و دوره هاي آموزشي بصورت حضوري و يا غير حضوري برگزار کنيد؟ با تشکر.  
 
1399/04/24
42353 با سلام و وقت بخير ، لطفا بفرماييددر قبال اقدامات محيط زيستي کنترل و جلوگيري از آلودگي ناشي از فعاليت واحدهاي توليدي و صنعتي، چگونه صاحبان اينگون فعاليتها تشويق و يا کمکي از سوي دولت ميشوند؟ ممنون  
 
1399/04/23
42351 با سلام و احترام. من يکي از فعالان اقتصادي هستم، پيشنهاد ميکنم طي يک جلسه حضوري در رابطه با انواع همکاري و کمکهاييکه بخش مشاوره امور محيط زيستي اتاق تهران ميتواند به فعالان اقتصادي بدهد، ما را راهنمايي نماييد.آيا در شرايط فعلي اين امکانپذير است؟ بعنوان پيشنهاد ميتوانيد از شهرکهاي صنعتي عباس آباد و يا شمس آباد شروع کنيد. با تشکر.  
 
1399/04/23
42089 عمده ترين برنامه حوزه مشاوره امور محيط زيستي اتاق بازرگاني در سال 99 چيست؟  
 
1399/03/24
42088 مشوق هاي محيط زيستي براي فعالان اقتصادي در شعاع 120 کيلو متري تهران جهت معافيتهاي مالياتي چيست؟  
 
1399/03/24
42087 چرا در داخل شعاع 120 کيلومتري تهران به لحاظ محيط زيستي استقرار فعاليتهاي واحد هاي توليدي آسفالت موقتي است؟  
 
1399/03/24
42086 چرا فرو نشست زمين در امکان سنجي و مکانيابي استقرار فعاليتهاي اقتصادي در مطالعات ارزيابي زيست محيطي مورد توجه قرار نمي گيرد؟  
 
1399/03/24