دستور جلسه و غائبين جلسات هيئت نمايندگان
جلسه مورخه: 1396/04/20
نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:7:00 روز 1396/04/20
دستور جلسه:
»بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای خوانساری
»ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جناب آقایان مهرفرد و سنگینیان
»ارائه و رای گیری در مورد بیانیه اتاق تهران، در خصوص بحث انتزاع وزارتخانه ها با عنوان ضرورت استمرار تدبیر در تصمیمات اقتصادی
»بررسی انتظارات بخش خصوصی از وزرای کابینه دولت دوازدهم به ویژه وزرای اقتصادی
»تبیین اقدامات انجام شده از سوی سازمان تامین اجتماعی در جهت بهبود محیط کسب و کار توسط جناب آقای افخمی راد، معاون محترم اقتصادی سازمان تامین اجتماعی و جمع بندی مسائل مطروحه
غايبين جلسه:
» حسین ابویی مهریزی   » سید محمد اتابک   » محمد امیرزاده   » عبدالمهدی بخشنده   » محمد رضا بهرامن   » مهدي پورقاضی   » سهیلا جلودارزاده   » سید رضی حاجی آقامیری   » محسن خليلي عراقی   » جعفر سرقینی   » محمد علی طهماسبی   » حسن فروزان فرد   » منصور معظمی   » محسن مهرعلیزاده   » مسعود کرباسیان   
ورود با تاخير به جلسه:
» یحیی آل اسحاق   » محمد رضا انصاری   » کوروش پرویزیان   » علی رضا خائف   » مجتبی خسروتاج   » فاطمه دانشور   » لطف اله سعیدی   » پدرام سلطانی   » مهدی شریفی نیک نفس   » علی شمس اردكانی   » مسعود شنتیانی   » حسن عابدی جعفری   » اسداله عسگر اولادي   » محمدرضا فیاض   » مرتضی لطفی   » علی اکبر مهرفرد   » محمدرضا نجفی منش   » احمد کیمیایی اسدی   

خبر مرتبط با جلسه:
در بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد
 لزوم ارائه برنامه وزرای اقتصادی دولت دوازدهم به بخش خصوصی...

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

جلسه مورخه: 1396/03/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/01/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/17
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/19
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/05
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/18
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/13
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/01/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/11
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/10
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/12
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/16
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/05
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/02/05
نمايش جزئيات