دستور جلسه و غائبين جلسات هيئت نمايندگان
جلسه مورخه: 1396/05/21
نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:7:00 روز 1396/05/21
دستور جلسه:
»بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای خوانساری
»ارائه گزارش حسابرس و تفریغ بودجه سال 1395 اتاق و انتخاب حسابرس سال 1396
»طرح مطالبات بخش خصوصی از وزرای پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، و امور اقتصادی و دارائی
»ارائه برنامه وزرای پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، و امور اقتصادی و دارائی
»جمع بندي مطالب و مسايل مطروحه
غايبين جلسه:
» یحیی آل اسحاق   » محمد امیرزاده   » عبدالمهدی بخشنده   » محسن خليلي عراقی   » فاطمه دانشور   » جعفر سرقینی   » پدرام سلطانی   » مهدی شریفی نیک نفس   » علی شمس اردكانی   » احمد صادقیان   » محمد علی طهماسبی   » مرتضی لطفی   » مهدی معصومی اصفهانی   » علی اکبر مهرفرد   
ورود با تاخير به جلسه:
» لطف اله سعیدی   » مسعود شنتیانی   » حمید رضا صالحی   » محمدرضا فیاض   » منصور معظمی   » محسن مهرعلیزاده   » مسعود کرباسیان   

خبر مرتبط با جلسه:
 بیست‌ونهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور دو وزیر پیشنهادی برگزار شد
حمایت بخش خصوصی از وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت...

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

جلسه مورخه: 1396/04/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/01/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/17
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/19
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/05
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/18
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/13
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/01/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/11
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/10
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/12
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/16
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/05
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/02/05
نمايش جزئيات