دستور جلسه و غائبين جلسات هيئت نمايندگان
جلسه مورخه: 1396/09/21
نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:07:00 روز 1396/09/21
دستور جلسه:
»بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای خوانساری
»ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه سال 1396 اتاق تهران، توسط جناب آقای عشقی
»ارائه گزارش کمیسیون تسهیل کسب و کار توسط جناب آقای نجفی منش
»گزارش جناب آقای عکاشه پدر علم زلزله‌شناسی ایران
»جمع بندي مطالب و مسايل مطروحه
غايبين جلسه:
» یحیی آل اسحاق   » سید محمد اتابک   » علی اشرف افخمی   » محمد رضا انصاری   » عبدالمهدی بخشنده   » مهدی جهانگیری کوهشاهی   » سید رضی حاجی آقامیری   » علی رضا خائف   » مجتبی خسروتاج   » محسن خليلي عراقی   » رضا رحمانی   » جعفر سرقینی   » حمید رضا صالحی   » فرود عسگری   » مهدی معصومی اصفهانی   » محسن مهرعلیزاده   » سید حامد واحدی   » علی رضا کلاهی صمدی   
ورود با تاخير به جلسه:
» محسن بهرامي ارض اقدس   » سهیلا جلودارزاده   » لطف اله سعیدی   » پدرام سلطانی   » علی شمس اردكانی   » احمد صادقیان   » محمد علی طهماسبی   » منصور معظمی   » علی اکبر مهرفرد   » محمود نجفی عرب   » احمد کیمیایی اسدی   

خبر مرتبط با جلسه:
در سی وسومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد
از نامه رییس اتاق تهران به روسای قوای مجریه و مقننه تا بررسی خطرات زلزله در کشور...

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

جلسه مورخه: 1396/08/30
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/04/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/01/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/17
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/19
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/05
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/18
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/13
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/01/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/11
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/10
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/12
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/16
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/05
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/02/05
نمايش جزئيات