دستور جلسه و غائبين جلسات هيئت نمايندگان
جلسه مورخه: 1396/11/24
نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:07:00 روز 1396/11/24
دستور جلسه:
»بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای خوانساری
»ارائه دیدگاه ها و نظرات توسط جناب آقایان صالحی و سلطانی
»ارائه گزارشی از راه اندازی باشگاه اعضای اتاق تهران و خانه تشکلها توسط جناب آقای عشقی
»گزارش جناب آقای محمد نهاوندیان، معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور
غايبين جلسه:
» یحیی آل اسحاق   » عبدالمهدی بخشنده   » مهدي پورقاضی   » مهدی جهانگیری کوهشاهی   » مسعود شنتیانی   » حمید رضا صالحی   » اسداله عسگر اولادي   » محسن مهرعلیزاده   » علی اکبر مهرفرد   » سید حامد واحدی   
ورود با تاخير به جلسه:
» ولی‌اله افخمی‌راد   » محسن بهرامي ارض اقدس   » مجتبی خسروتاج   » رضا رحمانی   » کاوه زرگران   » محمد رضا زهره وندی   » لطف اله سعیدی   » حسن فروزان فرد   » محمدرضا فیاض   » احمد کیمیایی اسدی   

خبر مرتبط با جلسه:
سی‌وپنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد
نقد دولت در سیاستگذاری و اجرا با حضور معاون اقتصادی رئیس‌جمهور...

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

جلسه مورخه: 1396/10/19
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/30
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/04/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/01/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/17
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/19
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/05
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/18
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/13
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/01/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/11
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/10
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/12
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/16
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/05
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/02/05
نمايش جزئيات