دستور جلسه و غائبين جلسات هيئت نمايندگان
جلسه مورخه: 1397/03/29
نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:07:00 روز 1397/03/29
دستور جلسه:
»بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز، توسط جناب آقای خوانساری
»ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جنابان آقایان پورقاضی، امیرزاده و نجفی منش
»بررسی موضوع موانع توسعه در ایران با حضور جناب آقای دکتر محمد فاضلی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
»بررسی موضوع ایران پس از تحریم ها، با ارائه گزارشی ویدیویی جناب آقای دکتر فرهاد نیلی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در بانک جهانی
»بررسی مشکلات سامانه نیما، با حضور جناب آقای خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت ایران
غايبين جلسه:
» ولی‌اله افخمی‌راد   » محمد رضا انصاری   » عبدالمهدی بخشنده   » سهیلا جلودارزاده   » فاطمه دانشور   » ناصر ریاحی   » احمد صادقیان   » اسداله عسگر اولادي   » محسن مهرعلیزاده   » علی اکبر مهرفرد   » محمود نجفی عرب   » علی رضا کلاهی صمدی   
ورود با تاخير به جلسه:
» رضا رحمانی   » لطف اله سعیدی   » سید حسین سلیمی   » حسن عابدی جعفری   » محمدرضا فیاض   » منصور معظمی   

خبر مرتبط با جلسه:
سی‌ونهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد
مشکلات ارزی، تحریم بانکی و موانعی که پیش روی توسعه قرار دارد...

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

جلسه مورخه: 1397/02/18
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/12/15
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/19
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/30
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/04/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/01/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/17
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/19
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/05
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/18
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/13
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/01/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/11
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/10
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/12
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/16
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/05
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/02/05
نمايش جزئيات