دستور جلسه و غائبين جلسات هيئت نمايندگان
جلسه مورخه: 1397/05/23
نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:07:00 روز 1397/05/23
دستور جلسه:
»بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای خوانساری
»بحث و بررسی پیرامون تحریم های آمریکا و اثرات آن در اقتصاد کشور، با حضور جناب آقای شمخانی دبیر محترم شورای امنیت ملی
»ارائه گزارش تفریغ بودجه، گزارش حسابرسی سال 96 و انتخاب بازرس و حسابرس سال 1397
»جمع بندي مطالب و مسايل مطروحه
غايبين جلسه:
» یحیی آل اسحاق   » ولی‌اله افخمی‌راد   » محمد امیرزاده   » محمد رضا بهرامن   » مجتبی خسروتاج   » محسن خليلي عراقی   » فاطمه دانشور   » محمد رضا زهره وندی   » مهدی شریفی نیک نفس   » احمد صادقیان   » محسن صالحی نیا   » اسداله عسگر اولادي   » فرود عسگری   » مرتضی لطفی   » محسن مهرعلیزاده   » علی اکبر مهرفرد   » سید حامد واحدی   
ورود با تاخير به جلسه:
» سید بهادر احرامیان   » محسن بهرامي ارض اقدس   » رضا رحمانی   » جعفر سرقینی   » لطف اله سعیدی   » محمد علی طهماسبی   » حسن عابدی جعفری   » منصور معظمی   

خبر مرتبط با جلسه:
دبیر شورای عالی امنیت ملی در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد
بخش خصوصی می‌تواند خط‌شکن اصلی نبرد اقتصادی باشد...

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

جلسه مورخه: 1397/04/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/03/29
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/18
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/12/15
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/19
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/30
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/04/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/01/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/17
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/19
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/05
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/18
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/13
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/01/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/11
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/10
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/12
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/16
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/05
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/02/05
نمايش جزئيات