دستور جلسه و غائبين جلسات هيئت نمايندگان
جلسه مورخه: 1397/11/23
نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:07:00 روز 1397/11/23
دستور جلسه:
»بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای خوانساری
»ارائه گزارش عملکرد چهار ساله اتاق تهران، توسط جناب آقای عشقی
»بررسی و تصویب برنامه و بودجه سال 1398 اتاق تهران، توسط جناب آقای عشقی
»ارائه گزارش برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی و رقابتی، توسط موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
»جمع بندي مطالب و مسايل مطروحه
غايبين جلسه:
» علی اشرف افخمی   » محمد رضا بهرامن   » مهدي پورقاضی   » مجتبی خسروتاج   » محسن خليلي عراقی   » فاطمه دانشور   » فرشته دست پاک   » کاوه زرگران   » علی سنگینیان   » علی شمس اردكانی   » احمد صادقیان   » اسداله عسگر اولادي   » فرود عسگری   » مرتضی لطفی   » علی اکبر مهرفرد   
ورود با تاخير به جلسه:
» یحیی آل اسحاق   » عبدالمهدی بخشنده   » محسن بهرامي ارض اقدس   » کوروش پرویزیان   » سهیلا جلودارزاده   » سید رضی حاجی آقامیری   » جعفر سرقینی   » لطف اله سعیدی   » مهدی شریفی نیک نفس   » مسعود شنتیانی   » حمید رضا صالحی   » منصور معظمی   » علاء میرمحمد صادقی   » احمد کیمیایی اسدی   

خبر مرتبط با جلسه:
چهل و هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد
اتحاد و همبستگی لازمه داشتن بخش خصوصی قوی است...

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

جلسه مورخه: 1397/10/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/09/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/08/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/06/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/04/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/03/29
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/18
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/12/15
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/19
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/30
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/04/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/01/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/17
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/19
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/05
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/18
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/13
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/01/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/11
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/10
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/12
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/16
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/05
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/02/05
نمايش جزئيات