عبدالمهدی بخشنده
» معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه دهم

43544002      88199626

bakhshandeh50yahoo.com

دکترای رشته تولید گیاهان زراعی از دانشگاه نیوکاسل انگلیستان
سوابق و فعاليت‌ها
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، مدیرعامل هلدینگ کشاورزی بنیاد مستضعفان، معاونت اقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی در دو دوره، استاد تمام دانشگاه- پایه 39


جهت طرح سوال خود از نماينده محترم اتاق تهران اطلاعات ذيل را تکميل فرمائيد

نام و نام خانوادگي شغل (سمت)
رايانامه (email) تلفن تماس
*توضيحات: