سیدضیاء الدین شجاعی برهان
» نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مشاور وزیر کار

خ آزادی- نبش خ بهبودی- وزارت تعاون و کار و رفاه طبقه دهم

64492754      66580080

mirzazadeh30yahoo.com


جهت طرح سوال خود از نماينده محترم اتاق تهران اطلاعات ذيل را تکميل فرمائيد

نام و نام خانوادگي شغل (سمت)
رايانامه (email) تلفن تماس
*توضيحات: