علی اکبر رضایی
» نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت

کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج روبروی شرکت پارس خودرو ساختمان سازه گستر سایپا- طبقه 5

38- 44528536      44528530


جهت طرح سوال خود از نماينده محترم اتاق تهران اطلاعات ذيل را تکميل فرمائيد

نام و نام خانوادگي شغل (سمت)
رايانامه (email) تلفن تماس
*توضيحات: