شاهرخ شجری
» نماینده وزارت جهاد کشاورزی
سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه دهم

43544002      88199626


جهت طرح سوال خود از نماينده محترم اتاق تهران اطلاعات ذيل را تکميل فرمائيد

نام و نام خانوادگي شغل (سمت)
رايانامه (email) تلفن تماس
*توضيحات: