داریوش اسماعیلی
» معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت

خ سمیه– مابین استاد نجات الهی و حافظ– وزارت صنعت معدن تجارت

88908013      88807476

عضو هیأت علمی دانشکده علوم دانشگاه تهران
رئیس کمیسیون معدن کمیسیون صنایع مجلس ، ریاست نظام مهندسی معدن


جهت طرح سوال خود از نماينده محترم اتاق تهران اطلاعات ذيل را تکميل فرمائيد

نام و نام خانوادگي شغل (سمت)
رايانامه (email) تلفن تماس
*توضيحات: