بهره برداری از مطالب ذيل با ذكر منبع بلامانع است

Top 20 Largest Economies in 2035

تاريخ 1399/10/10

- China will overtake the United States to become the world’s biggest economy in 2028 and Its position is projected to remain until 2035.
- Significant improvements for India, Indonesia and Vietnam rankings to the third, eighth and nineteenth place respectively in 2035.

دریافت فایل کامل گزارش

متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 2 minutes
کلیدواژه: #2035 # Top 20 economics #Mahsa Rajabi Nejad
نویسنده: Mahsa Rajabi Nejad