بهره برداری از مطالب ذيل با ذكر منبع بلامانع است

شاخص توسعه فراگیر 2018- تمرکز صرف بر رشد تولید ناخالص داخلی منشاء سیاست های کوتاه مدت و افزایش نابرابری