گزارش های بحران کرونا و آموخته های اقتصادی آن:

فیلتر /

سر فصل گزارش ها:

 جستجوی پیشرفته

آخرین گزارش ها :

» کووید-19 و نحوه حمایت از صادرات در سایر کشورها
کشورهای عضو کارگروه اعتبار صادراتی و ضمانت اعتبار سازمان OECD، طی نظرسنجی که توسط این سازمان انجام شده، به معرفی اقداماتی که برای تسهیل صادرات و حمایت از صادرکنندگان پس از بروز بحران کووید-19 انجام د..
1399/07/28
» چگونه کسب و کارها پس از کووید-19 قوی‏ تر شوند؟
در گزارشی که اخیراً توسط PWC انجام شده، طی یک نظرسنجی، دیدگاه 699 مدیران عامل کسب و کارهای گوناگون در ارتباط با مدل‏ های کسب و کار و روند آن پس از پاندمی کرونا مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج ..
1399/07/15
» کووید-19 چگونه جهان را تغییر داده است
با تشدید بحران کووید-19، کشورهای جهان واکنش‏ های سیاستی گوناگونی را برای مقابله با اثرات این بحران داشته ‏اند. در این گزارش اثرات پاندمی کووید-19 بر جهان از جنبه‏ های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، منطقه ‏..
1399/06/26