رییس سازمان تنظیم مقررات توضیح داد

نحوه‌ی واگذاری و فرآیند خصوصی‌سازی شرکت پست

تاريخ 1396/08/01 ساعت 12:04

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این که خصوصی سازی در شرکت ملی پست با انجام مزایده صورت گرفته است، گفت که بازار پستی آنقدر پتانسیل دارد که اپراتورها بتوانند خدمات نوین پستی را ارائه دهند.

منبع: ایسنا

 حسین فلاح - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - با بیان این‌که اپراتورهای خصوصی پستی وظایف شرکت ملی پست را به عهده نگرفته‌اند، گفت: نیاز بوده است که در حوزه پستی اپراتورهای خصوصی وجود داشته باشند. تکلیف قانونی بوده که دو اپراتور خصوصی در این حوزه فعالیت کنند. این حوزه آنقدر پتانسیل دارد که اپراتورها بتوانند خدمات نوین پستی را ارائه دهند.

فلاح در مورد نحوه‌ی واگذاری و فرآیند خصوصی سازی شرکت ملی پست، اظهار کرد: این فرایند براساس قانون اساسنامه شرکت ملی پست تعریف شده است که براساس آن در کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اصول حاکم بر این فرآیند رعایت شده و با انجام مزایده‌ای که برگزار شد، این خصوصی‌سازی انجام شد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این که فضا برای ارائه‌ی خدمات این اپراتورها بسیار گسترده است، بیان کرد: حوزه خدمات پستی و مخصوصا حوزه خدمات نوین پستی آنقدر گسترده است که فضا برای فعالیت اپراتورهای پستی بسیار فراهم است مضاف بر این که برخی در این حوزه فعالیت می‌کنند ولی در حال ساماندهی هستند.

وی با بیان این که شرکت ملی پست شاید ۲۰ درصد از نیازهای این بازار را برآورده کند، افزود: مابقی این نیاز را باید بخش خصوصی تامین کند. شرکت ملی پست وظایف حاکمیتی خود و آنچه را که در اساسنامه آمده است را انجام می‌دهد، اما در کنار آن اپراتورهای خصوصی نیز با پروانه‌ای که دریافت می‌کنند در حوزه پستی باعث گسترش خدمات می‌شوند.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر