پروانه احداث ساختمان رشد کرد

وضعیت ساخت و ساز مسکن چطور است؟

تاريخ 1397/09/25 ساعت 12:01

تعداد 3055 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداري تهران در فصل بهار 97 صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 42.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 34.4درصد افزايش داشته است.

قیمت مسکن که در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 91 درصدی را تجربه کرده است. آمار سامانه اطلاعات املاک در تهران از ۲۴ روز ابتدای آذرماه نشان می‌دهد قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران با افت سرعت رشد ماهیانه به ۹ میلیون و ۲۹۹ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل و مشابه سال قبل به ترتیب ۳.۳ و ۸۸ درصد افزایش یافته است. اما آمار ساخت و ساز در چه وضعیتی به سر می برد؟

بررسي نتايج طرح «گردآوري اطلاعات پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري هاي کشور» در فصل بهار سال 97 توسط مرکز آمار منتشر شد.

طبق این گزارش، در فصل بهار سال 97، تعداد 19659 واحد مسكوني در پروانه هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري تهران، پيش بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 30.1درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 31.6 درصد افزايش داشته است. متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين پروانه هاي احداث ساختمان 6.4 واحد بوده است.

تعداد 3055 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداري تهران در فصل بهار 97 صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 42.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 34.4درصد افزايش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه هاي احداث ساختمان صادرشده از سوي شهرداري تهران در فصل بهار 97 بالغ بر 3537 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 29.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 32.3 درصد افزايش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه ها در دوره مورد بررسي حدود 1158 مترمربع بوده است.

آمار در کل نقاط شهری کشور متفاوت است. در فصل بهار سال 97، تعداد 90667 واحد مسكوني در پروانه هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري هاي كشور پيش بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 2.0 درصد كاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 12.4 درصد افزايش داشته است. متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانهي احداث ساختمان 2.6 واحد بوده است.

تعداد 34278 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداري هاي كشور در فصل بهار 97 صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 10.4 درصد كاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 13.1 درصد افزايش داشته است.

مجموع مساحت زيربنا در پروانه هاي صادرشده براي احداث ساختمان در فصل بهار 97 حدود 17438 هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته 0.9 درصد كاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 20.0 درصد افزايش داشته است. متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه ها 509 مترمربع بوده است.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر