تکمیل چهار فرودگاه تا پایان دولت دوازدهم

تاريخ 1397/10/30 ساعت 11:56

طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، احداث و تعمیر و تجهیز چهار فرودگاه تا قبل از اتمام دولت دوازدهم باید به سرانجام برسد.

احداث فرودگاه سقز، تعمیر و تجهیز فرودگاه بین‌المللی شیراز، توسعه فرودگاه رامسر و مشارکت در احداث فرودگاه ولیعصر از جمله چهار پروژه‌ای هستند که براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در دستور کار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران قرار دارند و باید طی سال‌های آتی و تا قبل از پایان دولت دوازدهم به اتمام برسند.

احداث فرودگاه سقز  

احداث فرودگاه سقز از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، در سال ۱۴۰۰ پایان می‌یابد. پروژه‌ای که اعتبارات آن در اختیار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران قرار می‌گیرد و عملکرد دوران پنجم توسعه و قبل از آن برای احداث این فرودگاه معادل شش میلیارد و ۹۷۲ میلیون تومان بوده است. براساس ابلاغیه سال ۱۳۹۷ بودجه مدنظر در این سال برای ادامه‌ی روند احداث این فرودگاه معادل سه میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان است و برآورد شده است که در سال آینده رقمی معادل سه میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یابد. علاوه بر این براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده اعتباری معادل ۷۰ میلیارد تومان برای سال‌های بعد به منظور احداث فرودگاه سقز اختصاص می‌یابد تا در مجموع پرونده این پروژه با اعتباری معادل ۸۳ میلیارد و ۷۲۲ میلیون تومان بسته شود.

تعمیر و تجهیز فرودگاه بین‌المللی شیراز

تعمیر و تجهیز فرودگاه بین‌المللی شیراز که توسط شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران مدنظر قرار می‌گیرد از سال ۱۳۹۰ آغاز شده و قرار براین است که در سال آینده به اتمام برسد. عملکرد دوران برنامه پنجم توسعه و قبل از آن در مورد تعمیر و تجهیز این فرودگاه به گونه‌ای بوده که برای آن چهار میلیارد و ۶۴۲ میلیون تومان هزینه شده است و براساس قانون بودجه سال جاری قرار بر این است که ۷۵ میلیون تومان دیگر به این پروژه اختصاص یابد. این در حالی است که برآورد اعتبار مورد نیاز این طرح در سال آینده رقمی معادل ۱۰۰ میلیون تومان است در مجموع تعمیر و تجهیز فرودگاه بین‌المللی شیراز با اعتباری معادل چهار میلیارد و ۸۱۷ میلیون تومان به پایان برسد.

توسعه فرودگاه رامسر

توسعه فرودگاه رامسر دیگر پروژه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران است که از سال ۱۳۸۹ کلید خورده و در سال ۱۳۹۹ به اتمام می‌رسد. براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ عملکرد دوران برنامه پنجم توسعه و قبل از آن برای این پروژه رقمی معادل ۸۲ میلیارد و ۲۷۹ میلیون تومان بوده است و این در حالی است که قرار براین است که برای توسعه فرودگاه رامسر در سال جاری و سال آینده به ترتیب ارقامی معادل ۷۵ و ۳۱ میلیارد تومان اختصاص یابد. گفتنی است پیش‌بینی رقم مورد نظر برای سال‌های بعد پروژه توسعه فرودگاه رامسر رقمی معادل ۲۵ میلیارد تومان است تا در مجموع پروژه مذکور با اعتباری معادل یک هزار و ۴۴۹ میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان به اتمام برسد.

مشارکت در احداث فرودگاه ولیعصر

مشارکت در احداث فرودگاه ولیعصر نیز یکی دیگر از طرح‌هایی است که توسط شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در دستور کار قرار دارد و گفتنی است که این طرح از سال ۱۳۸۹ آغاز شده و در سال ۱۴۰۰ طبق این لایحه به سرانجام می‌رسد. عملکرد دوران برنامه پنجم توسعه و قبل از آن به منظور مشارکت در احداث فرودگاه ولیعصر رقمی معادل هفت میلیارد و ۶۹۲ میلیون تومان بوده است و ابلاغ صورت گرفته در مورد این پروژه در سال جاری رقمی معادل ۷۵ میلیون تومان است و برآورد می‌شود در سال آتی اعتباری معادل ۱۰۰ میلیون تومان به این پروژه اختصاص یابد. در عین حال پیش‌بینی برای سال‌های بعد طرح مشارکت در احداث فرودگاه ولیعصر اعتباری معادل ۱۴۰ میلیارد تومان است تا در مجموع با رقمی معادل ۱۴۷ میلیارد و ۸۶۷ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ پایان یابد.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر