مجمع جهانی اقتصاد:

جهان به مهاجرت و همکاری بین کشورها تمایل دارد

تاريخ 1397/10/30 ساعت 12:38

بررسی های مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که مردم آمریکا و جنوب آسیا بیشتر از مهاجران استقبال می کنند و از هر سه شهروند آمریکایی یک نفر فکر می کند که می توان با کار سخت از فقر به ثروت رسید. مجمع جهانی اقتصاد با پرسش از 10 هزار نفر از مردم سراسر جهان به این نتیجه رسیده که دنیا از همکاری های چندجانبه و مهاجرت استقبال می کند.

 WEF  که بیشتر به خاطر میزبانی مجمع اقتصادی سالانه در داووس در سوییس شناخته می شود در جریان انجام یک پژوهش 10 هزار نفر از مردم سراسر جهان را درباره همکاری،  مهاجرت و تحرک اجتماعی مورد پرسش قرار داده است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد بخش عمده ای از جهان معتقد است همکاری بین ملت ها از اهمیت به سزایی برخوردار است.

گزارش مجمع جهانی اقتصاد هم چنین می گوید بخش اعظمی از پاسخگویان یعنی 57 درصد از آن ها فکر می کنند که وجود مهاجران برای کشورشان بیشتر خوب بوده است. مثبت ترین پاسخگویانی که از حضور مهاجران استقبال کرده اند، از آمریکای شمالی و آسیای جنوبیدر این پژوهش شرکت کرده بودند. 66 درصد از اهالی آمریکا شمالی و 72 درصد از مردم آسیای جنوبی حضور مهاجران برای کشورشان را خوب ارزیابی کرده اند. از سوی دیگر تنها 40 درصد از مردم شرق اروپا و 46 درصد از ساکنان اروپای غربی چنین نظری دارند. آسیای جنوبی ها هم چنین بیشترین درصد را در پاسخ مثبت به سوالی درباره مسئولیت کشورشان برای کمک به دیگر کشورها کسب کرده اند. 94 درصد از پاسخگویان از این منطقه فکر می کنند که کشور آن ها نسبت به کمک به دیگر کشورها مسئول است.  

در گزارش مجمع جهانی اقتصاد میانگین این گزاره در دنیا 72 درصد بوده اما در آمریکای شمالی داستان متفاوت است. با وجود اینکه پاسخگویان در این منطقه نسبت به مهاجرت نظر مثبتی دارند اما کمترین میزان امتیاز را درباره مسئولیت کشورشان در کمک به دیگر کشورها کسب کرده اند که 61 درصد است.

کارلوس شوآب از مدیران اجرایی مجمع جهانی اقتصاد می گوید:«تمایل بیشتر  افکار عمومی جهان به همکاری کشورها و درخواست آن ها از رهبران برای یافتن راه های همکاری، فرصت حل و فصل چالش هایی که همه با آن رو به رو هستیم را فراهم می کند».

در این پژوهش از مردم دنیا درباره پیشرفت اجتماعی هم پرسیده شده و نتایج گویای تردیدهایی در این باره است. از هر پنج اروپایی تعداد کمی باور دارند که یک شخص فقیر می تواند با کار سخت ثروتمند شود. در ایالات متحده آمریکا، سرزمین رویای آمریکایی 34 درصد از پاسخگویان نگاه مثبتی به رشد و حرکت رو به بالا داشتند.

گزارش دیگر مجمع جهانی اقتصاد موسوم به  گزارش ریسک جهانی در سال 2019 هم نشان می دهد خطر بروز درگیری بین قدرت های بزرگ در جهان که مانعی برای رشد کسب وکارها و تلاش دولت ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی و حملات سایبری است، بالاست.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر