معافیت مالیاتی 20 ساله برای شرکت‌های مستقر در پارک پردیس

تاريخ 1399/04/23 ساعت 13:50

قائم‌ مقام رییس پارک فناوری پردیس از برخورداری شرکت‌های مستقر در این پارک از معافیت مالیاتی 20 ساله خبر داد.

ایسنا

حسین صابری قائم‌ مقام رییس پارک فناوری پردیس درباره مزایای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در فناوری پردیس گفت: شرکت‌های دانش بنیان و غیر دانش بنیان با استقرار در این منطقه به مدت 20 سال از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شرکت‌های عضو پارک بیش از هزار محصول تولید می‌کنند، اظهار کرد: در پارک فناوری پردیس خدماتی به شرکت‌ها ارائه می‌شود که در آنها قابلیت‌های صادراتی ایجاد خواهد شد. در واقع هدف ما در پارک فناوری پردیس، کمک به افراد و شرکت‌هایی است که قصد دارند دائما رشد کنند و موانع را با کمک دیگر شرکت‌های عضو پارک از میان بردارند.

قائم‌ مقام رئیس پارک فناوری پردیس ادامه داد: فاز سوم پارک در واقع گام بلند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه زیست بوم نوآوری در کنار تهران است و این شرکت‌های نوآور هستند که باید با حضور در اینجا، ضمن رشد خود، دیگران را هم ارتقاء دهند. در اینجا عملکرد شرکت‌ها هر سال ارزیابی می‌شود و برایشان کارنامه صادر می‌شود.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر