آیا در پرداخت یارانه ها تغییراتی ایجاد می شود؟

طرح مجلس برای یارانه‌ها چیست؟

تاريخ 1399/10/30 ساعت 11:08

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفته است:« درصورت تأیید مصوبه کمیسیون در صحن مجلس، در سال آینده یارانه نقدی در 2سقف پرداخت می ‌شود که ۵۸ میلیون نفر یک مبلغ و مازاد بر ۵۸ میلیون نفر تا سقف ۸۰ میلیون نفر، مبلغ دیگری دریافت خواهند کرد.

در شرایطی بهمن ماه امسال صد و بیستمین مرحله پرداخت یارانه نقدی صورت می گیرد که از تصویب یک فوریت این قانون در مجلس 12 سال می گذرد. لایحه هدفمند شدن یارانه ها با ۱۲۷ رای مثبت، ۸۵ مخالف و ۷ ممتنع از مجموع ۲۲۰ نفر نماینده در جلسه روز 10 دی 1387 به تصویب رسید و حالا نمایندگان مجلس به دنبال تغییرات اساسی در آن هستند. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفته است:« درصورت تأیید مصوبه کمیسیون در صحن مجلس، در سال آینده یارانه نقدی در 2سقف پرداخت می ‌شود که ۵۸ میلیون نفر یک مبلغ و مازاد بر ۵۸ میلیون نفر تا سقف ۸۰ میلیون نفر، مبلغ دیگری دریافت خواهند کرد. منبع پیش‌بینی‌شده برای پرداخت یارانه‌ها در قالب تبصره‌14 لایحه بودجه سال آینده 463هزار میلیارد تومان  است.»

البته در روزهای گذشته به جز گفته های سخنگوی کمیسیون تلفیق سناریوهای دیگری هم برای پرداخت یارانه در سال آینده مطرح شده است. پیگیری از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس حاکی از آن است که این کمیسیون قصد دارد یارانه نقدی و یارانه معیشتی (بنزینی) و یارانه جدیدی که می خواهد به مردم بدهد تجمیع کند و صرفا یک یارانه برای مردم واریز شود. با توجه به اینکه مجموع منابع پیش بینی شده بابت پرداخت یارانه نقدی و معیشتی در بخش «مصارف» در جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان است و همچنین ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از محل مابه التفاوت ناشی از محاسبه ۸ میلیارد دلار از منابع نفتی با ارز ۴۲۰۰ تا ۱۷۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده ایجاد می شود، انتظار می رود میزان بودجه ای که سال آینده بابت توزیع یارانه نقدی در بین مردم اختصاص خواهد یافت حداکثر حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان باشد. البته از آنجایی که بابت مدیریت هزینه های ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو، بخشی از منابع جدید ایجاد شده باید به بخش سلامت یعنی بیمه ها اختصاص یابد، این احتمال وجود دارد که رقم مذکور به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یابد. .

سناریو اول: پرداخت یارانه به صورت مساوی

مطابق این سناریو به تمامی یارانه نقدی بگیران فعلی بوده که طبق آمارهای رسمی بالغ بر ۷۷ میلیون نفر هستند، یارانه ای به صورت مساوی پرداخت می شود. در این حالت، قرار است به هر فرد ماهانه ۱۵۰ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت شود و مجموعا حدود ۱۳۸.۵ هزار میلیارد تومان در سال بابت پرداخت یارانه به مردم اختصاص می یابد. در این حالت یارانه افرادی که یارانه معیشتی نمی گیرند (حدود ۱۷ میلیون نفر)، بیش از سه برابر شده ولی یارانه افرادی که جزو دریافت کنندگان یارانه معیشتی هستند (حدود ۶۰ میلیون نفر)، حداقل ۵۰ درصد افزایش می یابد.

سناریو دوم: صرفا افزایش یارانه افرادی که یارانه معیشتی می‌گیرند

مطابق این سناریو، ۱۷ میلیون نفری که صرفا یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی می گیرند، همچنان این یارانه را دریافت می کنند (بار مالی سالانه حدود ۹.۲ هزار میلیارد تومان) ولی میزان یارانه افرادی که هم یارانه نقدی و هم یارانه معیشتی می گیرند و حدود ۶۰ میلیون نفر هستند، به ۲۰۰ هزار تومان در ماه افزایش می یابد. مجموعا بار مالی اجرای این سناریو، حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان است. در این حالت یارانه افرادی که یارانه معیشتی نمی گیرند (حدود ۱۷ میلیون نفر)، ثابت باقی می ماند ولی یارانه افرادی که جزو دریافت کنندگان یارانه معیشتی هستند (حدود ۶۰ میلیون نفر)، حداقل ۲ برابر می شود.

سناریو سوم: پرداخت یارانه متناسب با وضعیت مالی خانوارها

مطابق این سناریو، پرداخت یارانه به صورت سه پله ای صورت می گیرد.

گروه اول: افرادی که یارانه کمک معیشت کرونا نمی گیرند. این گروه از افراد حدود ۴۳ میلیون نفر هستند. یارانه این افراد به ۱۰۰ هزار تومان در ماه افزایش می یابد. در واقع، یارانه نیمی از این افراد که «صرفا» یارانه نقدی می گرفتند ۲.۲ برابر می شود و یارانه نیمی دیگر از این افراد که هم یارانه نقدی و هم یارانه معیشتی می‌گرفتند، حداقل ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

گروه دوم: افرادی که هم یارانه نقدی و معیشتی و هم به صورت موقت، یارانه کمک معیشت کرونا می گیرند ولی تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار ندارند. این افراد که اخیرا شناسایی شده اند و اولین مرحله از یارانه کمک معیشت کرونا به آنها پرداخت شده است، حدود ۲۵ میلیون نفر هستند. این افراد، بیمه و درآمد ثابت نداشتند و از نظر دهک های بانکی در شرایط پایین جامعه بودند. یارانه این افراد به ۲۰۰ هزار تومان در ماه افزایش می یابد یعنی حداقل ۲ برابر می شود.

گروه سوم: افرادی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند و هم یارانه نقدی و معیشتی و هم به صورت موقت، یارانه کمک معیشت کرونا می گیرند. این گروه از افراد هم حدود ۹ میلیون نفر هستند. یارانه این افراد به ۲۵۰ هزار تومان در ماه افزایش می یابد یعنی حداقل ۲.۵ برابر می شود. مجموعا بار مالی اجرای این سناریو، حدود ۱۴۹.۵ هزار میلیارد تومان است.

البته در سال های گذشته هم شاهد بوده ایم که نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه درباره تغییرات یارانه سناریوهای متعددی را پیشنهاد داده اند ولی درنهایت به روش اول که پرداخت 45 هزار تومان نقد است عمل شده و تغییری صورت نگرفته؛ حالا باید دید آیا نمایندگان این دوره تغییری در پرداخت یارانه عملیاتی می کنند؟


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر