سرمایه گذاری بر برند بر سلامت مالی شرکت ها اثر دارد

نام تجاری بار وفاداری مشتری را به دوش می کشد

تاريخ 1399/10/30 ساعت 12:55

غفلت شرکت ها از برند، به معنای محرومیت آن ها از آثار مثبت سرمایه گذاری بر آن است.

 در سال های اخیر، برند به یکی از داغ ترین موضوعات در بازاریابی تبدیل شده است. برند، به نوعی دارایی نامشهود شرکت هاست که سرمایه گذاری بر آن می تواند بر سلامت مالی شرکت ها هم  اثر بگذارد. یک پژوهش ایرانی اثر سرمایه گذاری بر نام تجاری یا برند را بر سلامت مالی آتی شرکت ها بررسی کرده است. پژوهشگران در این تحقیق وضعیت شرکت ها از سال 1386 تا 1395 بررسی کردند. آن ها به این نتیجه رسیدند که برند یکی از ارزشمندترین دارایی های نامشهود هر شرکت است که مدیریت مناسب آن می تواند راه را برای رسیدن به سهم بیشتر بازار و نقدینگی بیشتر در هر صنعتی هموار کند. تبلیغات و سرمایه گذاری های دیگر برای برند و بهبود سهام برند مشتری محور، افزایش جریان نقدی و سلامت مالی شرکت در آینده را به دنبال خواهد داشت.

هم چنین آن ها دریافتند که بین سرمایه گذاری بر نام تجاری شرکت با نسبت بدهی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد. یکی از باارزش ترین دارایی های شرکت برای افزایش بهره وری برنامه های بازاریابی، داشتن برندی است که بر اثر برنامه های بازاریابی شرکت در ذهن مصرف کننده ایجاد شده است.

آن ها در ادامه بررسی خود یک فرضیه دیگر را هم آزمودند. فرضیه سوم آن ها این بود که بین سرمایه گذاری بر نام تجاری با ارزش بازار سهام شرکت رابطه معنادار وجود دارد و این فرضه هم تایید شده است.

یافته های این پژوهش نشان می دهد سرمایه گذاری شرکت ها بر برند آن ها بدون تردید بر سلامت مالی آن ها اثر گذار است و غفلت شرکت ها از برند، به معنای محرومیت آن ها از آثار مثبت سرمایه گذاری بر آن است. دارایی های نامشهود از ریشه های خلق ارزش برای شرکت هاست. در واقع این دارایی ها به عنوان محرک اصلی رشد و ایجاد ارزش در بسیاری از بخش های اقتصادی در نظر گرفته می شود. پژوهشگران می گویند ارزش برند و وفاداری نمایندگان فروش ارتباط معنادار وجود دارد. بین کیفیت برند و وفاداری نمایندگان فروش ارتباط معناداری وجود دارد. در مورد بعضی کسب وکارها مثل هتل ها و رستوران ها، برند به تنهایی می تواند بار وفاداری مشتری را به دوش بکشد.

برای مطالعه بیشتر مقاله «اثر سرمایه گذاری روی نام تجاری بر سلامت آتی شرکت ها» را بخوانید. این مقاله در نشری تحقیقات حسابداری و حسابرسی در پاییز سال 99 منتشر شده است.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر