نتایج انتخابات هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی های، صنایع، معادن و کشاورزی

تاريخ 1393/12/19 ساعت 10:13

برای مشاهده نتایج انتخابات هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی های، صنایع، معادن و کشاورزی روی لینک شهر مورد نظر کلیک نمائید.

برای مشاهده نتایج انتخابات هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی های، صنایع، معادن و کشاورزی بر روی لینک زیر کلیک نمائید. نتایج اولیه شمارش آرا در کل اتاق ها