یک درصد از مسافران اوبر به راننده پول بیشتر پرداخت می کنند

چالش انعام

تاريخ 1398/08/01 ساعت 12:20

سرعت و راحتی تنها ارمغان های خدمات حمل و نقل اینترنتی نیست. هزینه جابه جایی با وجود اپلیکیشن هایی مثل اوبر و لیفت در سراسر جهان کاهش یافته است. با این حال خدمات حمل و نقل این شرکت ها بدون چالش های مالی نیست. انعام یا دریافت پول اضافه از مسافر یکی از این چالش هاست.

بررسی 40 میلیون راننده اوبر نشان می دهد تنها یک درصد از مسافران به رانندگان اوبر انعام می دهند. در این بین تنها 16 درصد از رانندگان اوبر انعام مسافر را قبول می کنند. این مطالعه که با همکاری سازمان ملی پژوهش های اقتصاد آمریکا و دانشگاه ها تهیه شده نشان می گوید رانندگان و مسافرانی  که در رتبه بندی ها شرایط بهتری دارند، به طور معمول بیشتر انعام دریافت کرده و پرداخت می کنند.

استنفورد، دانشگاه سن دیه گو در کالیفرنیا و دانشگاه شیکاگو این پژوهش را روز دوشنبه منتشر کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد کسانی که از اپلیکیشن اوبر برای تردد در شهرها استفاده می کنند، در 25 درصد از سفرها به رانندگان پرداخت پول اضافه را پیشنهاد کرده اند. این پژوهش اقتصادی هم چنین می گوید جنس، سن و کیفیت سفر هم می تواند بر این روند اثر بگذارد.

بررسی 40 میلیون راننده اوبر نشان می دهد رانندگان زن از رانندگان مرد انعام یا پول بیشتری دریافت می کنند و البته مسئله سن بر دریافت انعام اثر دارد. مسافران به رانندگان زن 12 درصد بیشتر از رانندگان مرد انعام می پردازند. مسافران مرد بیشتر به رانندگان زن انعام می دهند و با بالارفتن سن رانندگان زن میزان انعام کاهش پیدا کرده است تا جاییکه  رانندگان زن بالای 65 سال انعامی دریافت نکرده اند.

جینی، یک راننده اوبر در نیوجرسی به بیزنس اینسایدر می گوید بیشتر مردم انعام نمی دهند اما اگر با آن ها وارد مکالمه شوید، احتمال اینکه پول بیشتری به شما بپردازند، بالا می رود. مسافرانی که در سفرهای کاری هستند، علاقه بیشتری به پرداخت انعام دارند.

بررسی 40 میلیون راننده اوبر، نظر جینی را تایید می کند. پژوهشگران دریافته اند بیشتر انعام به رانندگان اوبر توسط مسافران تجاری یا افرادی که به سفر کاری رفته بودند، پرداخت شده است.

اوبر هشدار داده، داده های این پژوهش هرچند گسترده اما محدود به سال 2017 است. البته از آن سال تا امروز سیاست های اوبر درباره دریافت انعام توسط رانندگان و پرداخت آن از سوی مسافران تغییری نکرده است. تنها در سال 2017 اوبر گزینه انعام را به اپلیکیشن خود اضافه کرد.