سیف در مصاحبه با بلومبرگ اعلام کرد:

وضعیت اقتصاد ایران در حال ترمیم است

تاريخ 1393/07/22 ساعت 09:39

رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه با بلومبرگ رشد 3 درصدی را برای سال جالری اقتصاد ایران پیش بینی کرد.

رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه با سایت خبری بلومبرگ رشد 3 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال جاری پیش بینی کرد. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران, ولی الله سیف گفت: مبنایی را که هم اکنون پایه رشد اقتصادی قرار داده ایم بر این واقعیت استوار است که تحریم ها تداوام خواهند داشت. وی افزود: طبیعتا در صورت برداشته شدن تحریم ها ما به نتایج بهتری دست خواهیم یافت. رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ تورم گفت: بانک مرکزی سقف تورمی تک رقمی را تا سال 2016 هدف قرار داده است. به گزارش این شبکه خبری, این در حالی است که ایران پس از دو سال رشد منفی اقتصادی طی سال جاری رشد مثبت را تجربه می کند. جدید ترین داده های انتشار یافته از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که اقتصاد ایران ظی سه ماه نخست سال ایرانی جاری 6/4 درصد انبساط پیدا کرده. این در حالی است که بنا به پیش بینی صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران طی سال جاری 1.5 درصد و در سال 2015 نزدیک به 2.3 درصد رشد را تجربه خواهد کرد. این صندوق متوسط نرخ تورم برای سال جاری ایران را 23 درصد و برای سال 20154 نزدیک به 22 درصد پیش بینی کرده است. اقتصاد ایران طبق داده های صندوق بین المللی پول سال گذشته منفی 1.9 درصد انقباض را تجربه کرده بود.

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر