نایب رییس اتاق بازرگانی ایران:

تک نرخی شدن ارز از رانت و فساد جلوگیری می‌کند

تاريخ 1393/08/28 ساعت 13:03

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن تاکید بر ضرورت تک نرخی شدن ارز گفت: تک نرخی شدن ارز از رانت و فساد جلوگیری می‌کند و علیرغم اینکه سیگنال درست را به صنعت و تولید در کشور می‌دهد، از واردات ارزان نیز جلوگیری می‌کند.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن تاکید بر ضرورت تک نرخی شدن ارز گفت: تک نرخی شدن ارز از رانت و فساد جلوگیری می‌کند و علیرغم اینکه سیگنال درست را به صنعت و تولید در کشور می‌دهد، از واردات ارزان نیز جلوگیری می‌کند. پدرام سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: نوسانات قیمت نفت در بودجه سال جاری تاثیر کمی دارد. البته نباید نرخ نفت در بودجه در نظر گرفته شود بلکه باید بخشی از درآمدهای نفتی در بودجه دیده شود. وی افزود: تک نرخی شدن ارز سیاستی است که در همه دنیا پذیرفته شده و خیلی نیاز به استدلال برای پذیرش آن وجود ندارد. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: در رابطه با تدوین بودجه باید محاسبه‌ای مبنی بر میزان احتمالی درآمدهای نفتی صورت گیرد تا متناسب با آن بودجه با کسری تدوین نشود که البته با توجه به پایین آمدن قیمت نفت و میزان فروش آن، این احتمال نیز وجود دارد که باید به صورت جدی به آن توجه شود. سلطانی در عین حال از نبود سرمایه گذاری صحیح در حوزه نفت علیرغم وجود ظرفیت مناسب آن در کشور انتقاد کرد. رییس اتاق بازرگانی تهران نیز چندی پیش با بیان اینکه قرار است دولت بودجه را در زمان معین به مجلس ارائه کند و نوسانات قیمت نفت در بودجه سال جاری تاثیری نخواهد داشت، گفت: بودجه خوب و معقولی برای سال آینده تنظیم شده است. به گفته آل‌اسحاق متکی‌ بودن درآمد بودجه به نفت یکی از نکات ضعف است که این مصیبت همچنان ادامه‌ دارد و اید تغییر اصولی در آن انجام شود.

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر