اتاق بازرگانی آلمان-ایران در برلین برگزار می کند

سمینار گشایش بازار اروپا بر شرکت های ایرانی

تاريخ 1393/11/28 ساعت 09:28

در حالی که توسعه و تحکیم مناسبات اقتصادی ایران با اتحادیه اروپاطی ماه های اخیر روندی شتابان در پیش گرفته بسیاری از شرکت های ایرانی در حال برنامه ریزی برای ورود به بازار پر رونق اتحادیه اروپا می باشند.

در حالی که توسعه و تحکیم مناسبات اقتصادی ایران با اتحادیه اروپاطی ماه های اخیر روندی شتابان در پیش گرفته بسیاری از شرکت های ایرانی در حال برنامه ریزی برای ورود به بازار پر رونق اتحادیه اروپا هستند. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران به نقل از منابع اینترنتی, با توجه به گشایش هایی که طی ماه های گذشته در روابط ایران و اتحادیه اروپا صورت گرفته شرکت های ایرانی آماده می شوند هر چه سریع تر وارد بازار اروپایی شوند. در این راستا اتاق بازرگانی آلمان-ایران با همکاری دانشگاه برلین و موسسه مشاوره جهانی و دولت قصد دارد سمیناری را برای آشنایی شرکت های ایرانی با بازار اروپا و راه های ورود به آن طی ششم ماه مارس (15 اسفند) در برلین برگزار کند. در این رویداد یک روزه کارشناسان مجرب اروپایی راه های ورود به بازار اروپایی را بررسی و فرصت آشنایی طرف های ایرانی با این راه ها را فراهم می آورند. در این سمینار شرکت کنندگان چک لیست ها و توصیه هایی برای ورود مطلوب به بازار اروپا دریافت خواهند کرد.

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر